WSNZ03 Workshop – Asset Management och Reporting Server

Workshop 1 dag Pris 3.500 SEK

Samtliga dagar 09.00 – 16.30 Anmälan till info@kompetensnavet.org

Mål

På workshopen lär du dig planera och fylla en struktur på innehållet i databasen ZENworks Asset Management som bygger på best practises. Du lär dig också grunderna i hur du sätter upp rapporter så att du enkelt kan hämta information ur verktyget.
När dagen är slut har du börjat arbetet med at planera eller din egen organisations innehållsstruktur

Målgrupp

Workshopen riktar sig till dig som vill veta mer om best practises i hur du sätter upp en effektiv innehållsstruktur för dina assets med hjälp av ZENworks Asset Management och dig som skall arbeta med strategisk planering kring din organisations asset-hantering, till dig som hanterar informationen och behöver ha ett sätt att effektivt hämta informationen i databasen.

Innehåll

Introduktion – vilka möjligheter har produkten ZENworks Asset Management

Arbetsmetodik – skapa en effektiv innehållsstruktur i ZENworks Asset Management

– Inventering
– Planering
– Hur lägger jag till min egen organisations unika inventeringsobjekt

Rapportering – grunderna i rapportverktyget ZENworks Reporting Server