3119 Open Enterprise Server 11 Administration – 3 dagar

Pris: 18.200 sek

SAmmanfattning på svenska

OM

Novell Open Enterprise Server är en plattform som levererar delade nätverkstjänster som till exempel filhantering, utskrift, katalogtjänster, klustring, backup, lagringshantering, PKI, webbtjänster.

MÅL

Kursen lär dig arbeta som systemadministratör med administration och underhåll av OES 11. Du lär dig hantera systemet, inklusive filer och utskrifter samt Novell DNS och DHCP.

Course Description

The Novell Open Enterprise Server 11 Administration course helps students get the hands-on experience they need to administer core Novell Open Enterprise Server 11 services. The course focuses on administration and maintenance of Open Enterprise Server 11 SP1, on file and print services, and Novell DNS and DHCP.

Course Information

Delivery Method: Virtual Classroom, Classroom, Self-Study Kit, Ondemand

Course Duration: 5 days

Course Level: Beginner

Key Objectives

After taking this course, students will be able to:

  • Install Open Enterprise Server 11 SP1 on SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 (64 bit)
  • Perform basic administration of eDirectory
  • Administer Novell file and print services, Novell DNS and DHCP

Audience Summary

The audience for this course is Linux administrators who are interested in administering eDirectory, Novell file and print services, and Novell DNS and DHCP on Open Enterprise Server 11.

Course Outline

The following topics are covered in this course:

  1. Prepare SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 for Open Enterprise Server 11 SP1
  2. Perform basic eDirectory administration and management
  3. Install and manage the Novell Client
  4. Manage NCP volume services
  5. Manage file system and eDirectory rights
  6. Manage iPrint
  7. Configure basic network services

Course Prerequisites

Students in this course should hold a Certified Linux Administrator (CLA) certificate, which covers the knowledge taught in course 3115: SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 Fundamentals, and course 3116: SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 Administration, or have equivalent working experience with Linux.