K8101 Linux Embedded – grunderna i Linux för inbyggda system – 3 dagar

Pris: 18.200 sek

Vår target är Raspberry Pi – vid avslutad kurs får du som deltagare ta med dig en Raspberry Pi target hem från kursen.

MÅL

I den här kursen lär du dig kompilera Linux kärna och moduler, bygga drivrutiner och bygga samt felsöka start-up script.

På kursen lär du dig också hantera ett antal användbara verktyg för embedded developers och efter avslutad kurs kan du konfigurera och bygga uClibc, BusyBox samt bygga projekt i Eclipse.

Kursen lär dig arbeta effektivt med debugging. På kursen används SuSE Linux Enterprise Server 11 (SLES 11) som target och TinyCore för att debugga applikationer.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig grunderna inom Linux för inbyggda system och komma igång med några av de vanligaste verktygen för att arbeta med utveckling av inbyggda applikationer.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskap i Linux.
Grundläggande kunskap i Eclipse och dess verktyg.

INNEHÅLL

Introduktion till Linux Embedded

Terminologi inom Linux Embedded

Systemdesign – vanliga metoder

Linux Embedded
– Kärna
– Bibliotek
– Applikationer
– Nätverk
– Systeminitiering och script
– IPC
– Filsystem
– Minneshantering
– Runtime Linux System
– Kernel space och user space
– Virtuellt/fysiskt minne
– Systemkomponenter
– Systemkrav på utvecklingsmiljön

Effektiva utvecklingsmetoder

Utvecklingsmiljöer – Toolchain

Beroenden

Applikationsutveckling

System services och device drivers

Deployment

Debugging

Profiling