WSNZ02 Workshop – Paketering för ZENworks

Workshop 1 dag Pris 6.980 SEK

Samtliga tillfällen 09.00- 16.30 Anmälan till info@kompetensnavet.org

MÅL

Har du nyss uppdaterat till ZCM eller kanske gjort en nyinstallation?
Kanske jobbat ett tag och undrar om det finns en värld utanför MSI?
Då är detta seminariet för dig.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dig i hur man hanterar paketering för ZENworks.

FÖRKUNSKAPER

Kunskaper i ZENworks Configuration Management motsvarande praktiskt arbete med produkten.

INNEHÅLL

Vi gör en heldags genomgång av bundlehantering i ZCM, dvs hur man
packar ihop distributionspaket på ett optimalt sätt. Seminariet är
hands-on och vi börjar enkelt, för att sedan bygga vidare. Sist tar
vi konkreta exempel hur man enklast distribuerar Mozilla, Flash, Office
etc.