WSNF01 Workshop – Filr

Workshop 1 dag Pris 1.500 SEK

Samtliga tillfällen 09.00- 15.00 Anmälan till info@kompetensnavet.org

MÅL

Behöver du tillhandahålla åtkomst till filer och fildelningstjänster på ett smidigt och säkert sätt i en organisation som får fler och fler mobila enheter?

Filr är produkten som använder ditt redan existerande fillagringsutrymme för att tillhandahålla nya fildelningstjänster och säker åtkomst från era mobila enheter.

MÅLGRUPP

Workshopen riktar sig till dig som vill lära dig sätta upp Filr i en plattformsoberoende miljö.

FÖRKUNSKAPER

Inga särskilda förkunskaper behövs utöver en grundläggande förståelse för IT-infrastruktur.

INNEHÅLL

På den här workshopen går vi igenom Filrs funktionalitet och visar hur du får ut det mesta ur Filr – en ny, kraftfull produkt för fildelning.
Workshopen börjar med en demo. På eftermiddagen bygger du som deltagare ihop en egen Filr setup och när vi summerar workshopen har du kunskap om precis hur din egen Filr appliance skall sättas upp, med dig hem i bagaget.