WSW02 Workshop – Kom igång med Drupal

Workshop 1 dag Pris 6.980 SEK

Samtliga dagar 09.00 – 16.30 Anmälan till info@kompetensnavet.org

MÅL

På den här workshopen får du en praktisk genomgång av hur Drupal fungerar.
Tillsammans med vår erfarne lärare bygger du under dagen upp en webbsite i verktyget Drupal och lär dig hantera de vanligaste funktionerna.

MÅLGRUPP

Workshopen riktar sig till dig som behöver effektivisera din webbhantering och vill använda Drupal som publiceringsverktyg.

FÖRKUNSKAPER

Grundkunskaper i HTML och en grundläggande förståelse för filosofin bakom hur man bygger upp en webbsite.

INNEHÅLL

Hur du konfigurerar och sätter upp en Drupal site
Hur du hämtar moduler och teman från Drupal.org
Du lär dig skapa innehåll, hantera typer och lista innehåll
Du lär dig skapa block och placera dem i sitens layout
Hur du hanterar roller och konton i Drupal
Hur du hanterar URLer och alias