Tjänster

Vi är ett utbildningsföretag med gedigen erfarenhet och vi erbjuder alla de tjänster inom kompetensutveckling för IT-området  som efterfrågas på marknaden. Fråga oss om planering av ditt företags kompetensutveckling!

Våra lärare har även erfarenhet av att utbilda IT-personal med särskilda behov av stödutrustning för tex synskada (automatisk översättning av lärarens genomgångar till blindskrift)  eller hörselhjälpmedel.