K2470 Deploying Windows 7 using MDT 2010 – Lite Touch Mikael Nyström Labcenter – 2 dagar

Pris: 19.900 sek

UTBILDNINGSMÅL

Denna labb är utvecklad och levereras av Mikael Nyström, MCT/MVP och deploymentexpert i värdsklass. Du kommer att lära dig bygga deploymentlösningar för Windows 7, Windows Server 2008 R2 men även XP och 2003 R2. Efter en genomförd labb ska du med dina kunskaper kunna bygga deploymentlösningar för operativsystemen i fråga. Du kommer även lära dig rulla ut applikationer och andra anpassningar som behövs i verkligheten. Vidare får du lära dig använda MAP och ACT för att säkerställa korrekta inventeringar av applikationer och hårdvara innan du rullar ut. Dessutom lär du dig hur man slåss med besvärliga drivrutiner på olika sätt.

MÅLGRUPP IT-proffs

Kursen riktar sig till dig som vill skaffa dig kunskaper i att kunna bygga deploymentlösningar för operativsystemen Windows 7, Windows Server 2008 R2 men även XP och 2003 R2.

FÖRKUNSKAPER

Viss erfarenhet av automatiserade Windows-installationer såsom BDD, MDT, RIS eller liknande, grundläggande förståelse för Active Directory samt SQL Server.

MATERIAL

Lab Manual med steg-för-steg-guider över alla processer, presentationer, exempelscript.

INNEHÅLL Dag 1

Inventera miljöer med MAPS 4.0 för att säkerställa vad som kan eller inte kan uppgraderas/migreras. Inventera Applikationer med ACT 5.5 för att säkerställa applikationsproblem och sätt att lösa dessa. Installation och konfiguration av MDT 2010 samt genomgång av nyheterna. Konfiguration av WDS för användning med MDT 2010. Import av operativsystem och image-tillverkning för tunna OS images. Att använda selection profiles och generering av boot images samt utility images. Enkel hantering av Wizard-baserad deployment.

INNEHÅLL Dag 2

Lite Touch with No Touch, dvs. automatisering av deploymentprocessen genom att utöka användningen av CS.ini/Boot.ini så att ingen wizard-funktion kvarstår. Import av patchar och L-Packs samt hantering av detta. Hantering av KMS och Powershell-administration av MDT 2010. Utrullning av både klient-OS och server-OS. Anpassa TaskSequences för olika ändamål.