Kursschema Infrastruktur våren 2018

Här hittar du öppna kurser på våra ständiga kursorter och på distans
Karlstad (K), Stockholm (S), Malmö (M ), Distansundervisning (D).
Kontakta oss för att boka info@kompetensnavet.org eller
telefon 070 – 582 59 00.

Anmäl dig redan idag på info@kompetensnavet.org

LINUX
DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
Debian Grundkurs 2  9 S 1 K  3 D
2 S 4 S
Debian Fortsättning 2  15 S 6 K  6 D
7 S 11 S
Ubuntu Grundkurs 2 8 S 17 K
Ubuntu Fortsättning 2 12 S 19 K
CLOUD COMPUTING DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K2060 OpenStack Cloud Computing 3 7 M 21 S 18 K 16 D
VIRTUALISERING DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K2510 Virtualisering med KVM 2 1 M 7 S   4 K    7 D
K2520 Virtualisering med VirtualBox 2 7 M 14 S  11 K  16 D
K2530 Virtualisering med XEN 1 21 S     22 D
K2540 VMware 6.0 FastTrack 5 19 S 5 D 23 K
 11 S
K2550 VMware 6.0 Install, Configure and Manage course 5 12 S 23 M 14 D
 11 K
K2580 VMware 6.x Troubleshooting 4 5 M 5 S 17 K 15 D
K2560 VMware Operators Course 2 14 M 21 S 18 K 22 D
SUSE DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
3124 SuSE Linux Enterprise Server 12 5   5 L
   9 D

 11 M
3101 SUSE Linux Enterprise 11 Fundamentals 3    4 S
3102 SUSE Linux Enterprise 11 Administration 5 8 S  9 S    14 K
3103 SUSE Linux Enterprise 11 Advanced Administration 5 22 S  23 S   14 S
3107 SUSE Linux Enterprise Server 11 Certified Linux Engineer 5  5S 23 S
3112 Micro Focus’s Guide to the LPIC-1 Certification Using SUSE Linux Enterprise Server 11 5 12 S 23 K
3115 SUSE Linux Enterprise 11 SP2 Fundamentals 5 5 S
3116 SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 Administration 5  12 S
3117 SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 Management 5 23 S
RED HAT DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
RH199 RHCSA Rapid Track Course 5 5 L
9D
14 S 11 M
NÄTVERKSPROTOKOLL DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K2610 Konfigurera nätverksprotokollet SSH 2   10 K
APPLIKATIONSPROTOKOLL DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K2140 LDAP Grundkurs 3 5 S    7 K
K2141 LDAP Fortsättning 3 4K 25S
NÄTVERKSPRODUKTER DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K2680 Mjukvarubaserad brandväggslösning med Iptables 2 8 K 10 S
LAGRING o SÄKERHETSKOPIERING DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K2710 Lagring och säkerhetskopiering med Partimage Open Source 2 10 S 21 K 15 M  25 S
DATABASER DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K2110 Access Grundkurs 2013 3 10 S 6 S   4 D
11 K
K2114 Access Fortsättningskurs 2013 3 1 S  4 S
K2120 OpenOffice Base 2 9 S 1 K 8 S   4 D
4 S
K2131 MariaDB 3 5 S 5 D
 4 S 11 S
DRIFTSTÖD DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K2210 Systemövervakning med Nagios 2   5 K
Micro Focus/Novell DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
Micro Focus 3088 4  12 K
Micro Focus 3089 5 15 S  5 K 14 S
Micro Focus 3090 5 5 S   9 K 25 S
Micro Focus 3108 5 8 S
Micro Focus 3109 5 15 S
  23 S
Micro Focus 3111 5 5 S 14 K
Micro Focus 3113 3 10 S 13 S 7 K   18 S 28 S 11 K
Micro Focus 3114 5 15 S 5 K 12 S   9 K 14 S
3119 Open Enterprise Server 11 Administration 3 12 S
3120 ZENworks 11 SP3 Configuration Management Administration 4  17 S  12 M
3123 GroupWise 2014 Administration 4  17 S
Micro Focus 8004 3 16 S
Micro Focus 8008 2 13 K
4 S
Micro Focus 8023 2
14 S 14 M
8721 Micro Focus File Management Suite – Active Directory 2 7 K 12 S
Micro Focus/NetIQ DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
3109 Identity Manager 4 Administration 5 14 M
8337 NetIQ Sentinel 7.1 Administration 4 12 M
3147 NetIQ Identity Manager 4.5.4 Engine Implementation and Administration 4  15 S 12 M
3148 NetIQ Identity Manager 4.5.4 Application Implementation, Administration and Governance 4  5 S 12 M
3149 NetIQ Identity Manager 4.5.4 Customization and Roles 4  17 S 12 M
SÄKERHET DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
2320 SELinux 3 5 S 11 S
2310 Hardening Linux 3 5 S 16 K
Microsoft Windows
DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K10961 Windows PowerShell 5 12 S 12 K 23 D
14 M
K10964 System Center 2012 R2 Operations Manager 4 22 S 12 S 12S 23 D
15S 29K 11 D
K10965 System Center 2012 R2 Service Manager 5 15 S 5S
14K 11 D
K10972 Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server 5 5 S 9 D
14K
K20246 Monitoring and Operating a Private Cloud 5 5 S 5S 9 D
14K 11 D
K20247 Configuring and Deploying a Private Cloud 5 5 S 12K 9 D
14 S 11 D
K20331 Core Solutions of Microsoft® SharePoint® Server 2013 5 15 S 5 S 5S 12K 9 D
14 S
11 D
K20336 Core Solutions of Microsoft® Lync® Server 2013 5 5 S 9 D
 28 K
K20341 Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013 5 12 S
8S
11 D
K20346 Managing Office 365 Identities and Services 5 22 S 12 S 5K 9 D
14S 28K 25 D
K20409 Server Virtualization with Windows Server Hyper-V® and System Center 5 15 S 5 S 5S 12K 9 D
14S 28K 11 D
K20410 Installing and Configuring Windows Server® 2012 5 29 S
14S
11 D
K20411 Querying Microsoft SQL Server® 5 22 S 19 S 12K 23 D
14 S
K20412 Configuring Advanced Windows Server® 2012 Services 5  29 S  12 K 9 D

K20417 Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 5 12 S  12 K
14 S

K20462 Administering Microsoft® SQL Server® Databases 5 12 S 5S 12K 9 D
14S 21K 11 D
K20466 Implementing Data Models and Reports with Microsoft® SQL Server® 5 5 S  5 K 9 D
14 S
11 D
K20532 Developing Microsoft Azure Solutions 5 15 S 5 S 5S 12K 9 D
14S 28K 11 D
K20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 5 22 S 12 S 12S 9D 23S
 14K 25 D
K20689 Upgrading Your Skills to MCSA Windows® 8 3 16 S 12 S 14S 7K 4 D   18S
14K21S
11S 11D
K20697-1 Installing and Configuring Windows 10 5 15 S 12 S 12S 5K 9 D 23S
14K28S
11S 25D
K20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services 5 15 S 12 S  5K 9 D 23S
14K28S
25D
Installing and Configuring Windows 7 Client 3 16 S 5 S 5S 12K   4 D
15S 21K 11 D
Windows7 och Internet Explorer 9 2  9 S 13 S 1 S  5 K 14 S 4 K
Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services 5 8S,15K 5 S 5 D
 23 K 14 S 11 D
Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure 5 22 S 19 S 5S,12K  23  D
14 K   11 D
Planning for Windows Server 2008 Servers 3  10 s 20 S 6 D
 17 S 16 D
18 S
Designing a Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure and Services 5 8 S 5 D
12 S  23 D
14 K