Kursschema Office våren 2018

Här hittar du öppna kurser på våra ständiga kursorter och på distans
Karlstad (K), Stockholm (S),  Distansundervisning (D).
Kontakta oss för att boka info@kompetensnavet.org eller
telefon 070 – 582 59 00.

KONTORSSVITER DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K10 LibreOffice Kontorssvit 8 15-16,19-21,
22-23S
4-6,9-10,
11-13D
K9 Microsoft Office Kontorssvit 6 16-17,18-19,
23-24D
9-10,13-14
15-16K
ORDBEHANDLING DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K1013 Office Grundkurs 2 10S 24K 7K 14S 6 S 18 D 7S 22K
K1014 Office Fortsättning 2 15S 23K 8K 15S 13 S 23 D 14S 22K
K1020 LibreOffice Writer 3 10 S 6 S 13 S 18 K 2 D
K0365 Office 365 för användare 1 22 S 22 S
     1S
K1365 Office 365 för administratörer och superanvändare 2 1 S  13S
KALKYL DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K1113 Excel Grund 2 8 S 14S,21S 6 S 23 K 7S 21S
K1114 Excel Fortsättning 2 10 S 19 S 13 S 24 K 23 S
K1120 LibreOffice Calc 3 24S 14S 6S 10 D 7 K
PRESENTATION DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K1213 PowerPoint Grund 2 16 S 14 S 20 S 23 S 7 D
K1214 PowerPoint Forts 2 18 S 15 S 22 S 25 S 14 D
K1220 LibreOffice Impress 2 18 S 20 S 14 K
BILDBEHANDLING DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K1110 Adobe Photoshop Grundkurs 2 1 S 6 K
K1131 Använd GNU GIMP för Windows 3 6 K 20 D 10 S
K1150 Bildbehandling med digiKam 3 10 D 14 S 25 K
DESKTOP PUBLICERING DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K1140 Adobe InDesign Grundkurs 2 18 S 14 D 20 S
K1160 Desktop Publishing med Scribus – Open Source 2 25 S 21 D 14 S  15 S
WEBBREDIGERING DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K1300 Adobe Dreamweaver GK 2 11 S 1 D 6 K 16 S
K1310 GNU Bluefish Grundkurs 2 1 S 25 D
WEBBPUBLICERING DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K1350 Webbpublicering med WordPress Grundkurs 3 27 S 10 K
K1360 Webbpublicering med Joomla! Grundkurs 2 13 K 2 S
K1370 Webbpublicering med Drupal Grundkurs 2 13 D 6K 18 S
E-POSTLÖSNINGAR DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K1410 Outlook 2 15 D 10 S 7 K
K1411 Outlook Effektiv ½ 8 D 11 S 10 K
K1420 Evolution e-postlösning 2 24 S 26 S 15 S
K1430 Scalix e-postlösning 3 22 S 18 K
K1450 Micro Focus Groupwise för användare 2 24 D 22 S 18 K
ÄRENDEHANTERING DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K1500 GNU GPL Eventum Ärendehantering 2 10 S 13 S 25 D 7 K
K1510 OTRS Ärendehantering för användare 3 7 S 14 D 14 S
BUGGRAPPORTERING DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K1520 Använda Bugzilla för buggrapportering 2 28 S 26 D 7 S
PROJEKTSTÖD DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K1600 Microsoft Project 2 10 S 25 D
K1610 Projektplanering med GNOME Planner 2 7 S 15 K
FILHANTERING DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K1710 Filhantering med Micro Focus FilR för användare 1 8 S 13 D 2 S
KOLLABORATIONSVERKTYG DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K1810 Micro Focus Vibe för användare och webbredaktörer 3 21 S 20 D 7 S
K1820 SharePoint Grundkurs för användare och webbredaktörer 3 1 S 6 D 17 S
K1830 SharePoint 2013 för användare 1 23 S
K1840 SharePoint för redaktörer 2 8 S  30S
OPERATIVSYSTEM FÖR ANVÄNDARE DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K1900 Linux virtuell Desktop för användare 3 5 S 13 D 4 K
K1910 Windows för användare 3 7 S 20 D 18 K 2 S
ASSET MANAGEMENT FÖR ANVÄNDARE DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
8024 Managing Assets with Micro Focus ZENworks Asset Management 3 14 S 26 D 24 K
MULTIMEDIA DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K1980 Multimediahantering med mediaspelaren VLC 2 21 S 26 D
OPEN SOURCE BOKFÖRINGSPROGRAM DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K1960 GnuCash Open Source bokföringsprogramvara 2 27 S 1 D 25 K