Kursschema projektkunskap våren 2018

Här hittar du öppna kurser på våra ständiga kursorter och på distans
Karlstad (K), Stockholm (S),  Distansundervisning (D).
Kontakta oss för att boka info@kompetensnavet.org eller
telefon 070 – 582 59 00.

Du vet väl att samtliga kurser i det här schemat kan kundanpassas så att de innehåller övningsexempel från verkligheten i just din organisation!

Vår lärare fortsätter gärna ge stöd som coach till de kursdeltagare som så önskar, efter genomgången kurs. Ring och prata med oss så berättar vi mer.

GRÖN IT DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
Grön IT från Nuläge till Handling 2 10 K 14 S 13 S  10 S 16S 22D 4 S
Grön IT Grundkurs för IT-avdelningen 1 12 K 14 S 25 K 16S 22D 26 K
Grön IT Grundkurs 1 10 S 6D15 S 15 S 27 S 18 S 13 S
PROJEKTLEDNING
Projektledning i praktiken 4  16D 6 S 6 K 14 S
RISKHANTERING
Business Continuity 4 23 S 5 K  3 S
ITIL Visible Ops
ITIL Visible Ops Fas1 2 23 S   6 K 7 S
ITIL Visible Ops Fas2 2 25 S  8 K 14 S
ITIL Visible Ops Fas3 2 1S,15K 11 S
ITIL Visible Ops Fas4 2 6S,20K 13 S