Kursschema Systemutveckling våren 2018

Här hittar du öppna kurser på våra ständiga kursorter och på distans
Karlstad (K), Stockholm (S),  Distansundervisning (D).
Kontakta oss för att boka info@kompetensnavet.org eller
telefon 070 – 582 59 00.
Kurserna hjälper dig komma igång med programmering och att använda riktigt kraftfulla verktyg i Open Source för versionshantering och revisionskontroll. Vill du behärska skalprogrammering har du kommit helt rätt, välj mellan sed&awk, bash eller Perl.

Kontakta oss på  info@kompetensnavet.org eller telefon 070 – 582 59 00

 

SHELL-PROGRAMMERING PROGRAMMERINGSSPRÅK DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K5010 Java Grundkurs 3 5 K 16 S
K5020 Java Threading 3 14 S 11 S
K5030 C-programmering Grund 4 9 K 6 S 14 S
K5040 C++ Grundkurs 3 6 S
K5050 Bash Shell programmering 3 16 S 7 K 7 K 12 S
K5060 Scriptprogrammering med sed&awk 3 16 S 13 K 16 K 11 S
K5070 Programmera i Perl 3 6 K  10 S
UTVECKLINGSVERKTYG JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K5110 Debugga med GNU DDD 1 1 S 14 S
K5120 Grundläggande versionshantering med GNU CSSC 1 2 S 15 S
K5230 Versionshantering med GNU Subversion 2 6 S 22 K 19 S
K5240 Software Configuration Management med GNU RCS 2 14 S  19 S 29 K   7 L
IT-ARKITEKTUR DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K5712 Praktisk tillämpning av TOGAF som ramverk 3 5 S 14 K   4D
TEST DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K5480 Agil testning 2 8 S 25 K 2 D
AGILA UTVECKLINGSMETODER DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K5900 Agil mjukvaruutveckling med Scrum 3 21 S    14 K 10 D
MOLNTJÄNSTUTVECKLING DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K5591 Molntjänstutveckling med Google Apps Engine 3 13 S   7 D
25 K
UTVECKLING AV MOBILA APPLIKATIONER DGR JAN-18 FEB-18 MAR-18 APR-18 MAJ-18 JUN-18
K5582 Applikationsutveckling på Android 3 7 S 18 K 2 D