K4004 Grön IT – grundkurs för IT-avdelningen, 2 dagar

Pris: 19.800 sek

UTBILDNINGSMÅL

Det här är en kurs som ger dig bra grundkunskaper för att planera inför starten av det förändringsarbete på IT-avdelningen som införande av en Grön IT policy eller start av ett Grön IT – projekt innebär.

På kursen skaffar du dig grundkunskaper inom området Grön IT så att du aktivt kan medverka till att planera för påverkan av de faktorer IT-avdelningen kan jobba med för att minska IT-avdelningens miljöpåverkan.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som jobbar på IT-avdelningen och vill bidra till att bedriva verksamhet med fokus på ökad resursmedvetenhet och gröna lösningar.

FÖRKUNSKAPER

Den här kursen börjar från grunden.

INNEHÅLL

Introduktion

 •  Kopplingen mellan hållbarhetsarbete och IT-teknik

Arbetsområden

 •  Kort introduktion till ämnesområden att arbeta med för hållbart miljöarbete på IT-avdelningen
 • Datahallen
 • Applikationer för strömbesparing
 • Utskriftshantering
 • Återvinning och produktion
 •  Sociala medier som ett verktyg vid distansarbete
 • Virtuella möten
 •  Ställ miljökrav på dina leverantörer
 • Grön IT i molnet

Hur kommer vi igång?

 • Förstudie
 • Handlingsplan
 •  Förankring