K4000 Grön IT från Nuläge till Handling, kurs – 2 dagar

Pris: 19.800 sek

OM

Det här är en kurs som hjälper dig starta upp och komma igång med ett Grön IT-projekt.

MÅL

Efter avslutad kurs har du lärt dig använda verktyg och arbetssätt för att ta fram handlingsplaner och praktiska mätmetoder för din organisataions arbete med Grön IT. På kursen bygger du på dina kunskaper inom området Grön IT så att du aktivt kan medverka till ett hållbart arbetssätt i din organisation.

MÅLGRUPP
Alla som i sina yrkesroller vill bidra till att bedriva organisationens verksamhet med fokus på ökad resursmedvetenhet och gröna lösningar.

FÖRKUNSKAPER
Den här kursen börjar från grunden.

INNEHÅLL
Kursen är uppbyggd kring praktiska övningar i form av ett scenario som är utgångspunkt för arbetet i kursen. Utifrån scenariot jobbar kursdeltagarna fram fokusområden för sitt arbete med Grön IT, tar fram målbilder och handlingsplan, sätter upp mätmetoder för uppföljning samt planerar hur arbetet drivs framåt mot uppsatta målbilder.

Introduktion

 • Betydelsen av förändringsarbete för att uppnå ett grönare arbetssätt
 • Presentation av scenariot och kursupplägget.

Nulägesanalys

 • Identifiera resursvanor gällande el, resor, inköp av tex utskriftsmaterial.
 • Mätning av resursvanor.
 • Identifiera fokusområden.

Sätt upp målbild för förändringsarbetet

 • Hårda mål (tex minskad elförbrukning)
 • Mjuka mål (förändringsbeteende, medvetenhet om företagets gröna mål och behov)

Ta fram en strategi

Förankringsmetodik

Beteendeförändringar som behövs för att nå miljömålen

 • Identifiera behov och ta fram målbild
 • Ta fram handlingsplan
 • Ta fram mätmetoder
 • Vilka faktorer kan påverka resultatet

Genomförandefas

Ändringshantering – om det inte blir som projektet tänkt

Uppföljning