3109 Identity Manager 4 Administration – 5 dagar

Pris: 35.000 sek

Course Information

OM

På den här kursen lär du dig behärska identiteshanteringslösningen NetIQ Identity Manager för att kunna förstå och planera för hur din organisation skall använda NetIQ IDMs arkitektur och för att lära dig administrera identiteter med hjälp av produkten.

MÅL

Efter avslutad kurs behärskar du NetIQ Identity Manager 4. Du lär dig förstå och beskriva arkitekturen, strukturen och det schema som används i ID Vault. Du lär dig också använda de verktyg som finns i produkten för att hantera olika systemadministrativa arbetsuppgifter som att starta och läsa ut sk traces, undersöka status på drivare, hantera policies för åtkomst, hantera anslutna system, utföra hälsokontroller och grundläggande rapporthantering.

ABOUT

This course teaches the core functionality of IDM 4. Students will be able to Describe the architecture of IDM 4 Describe the structure and schema of the ID Vault Use the IDM 4 tools to perform administrative tasks such as traces, check driver states Manage policies Manage connected systems Perform health checks Perform basic reporting tasks Prerequisite: Students should understand networking and directory basics.

Course Information

Delivery Method: Classroom, Self-Study Kit, Ondemand

Course Duration: 5 days

Course Level: Intermediate

Key Objectives

By taking this course, you will learn to:

 • Understand the architecture of NetIQ Identity Manager 4
 • Understand the structure and schema of the embedded identity vault
 • Use the NetIQ Identity Manager 4 tools to perform administrative tasks such as performing traces and checking driver states
 • Manage policies
 • Manage connected systems
 • Perform health checks
 • Run reports common to all versions of NetIQ Identity Manager 4

Audience Summary

This course is for anyone administering identities in an enterprise using NetIQ Identity Manager 4. Those familiar with previous versions of NetIQ Identity Manager should also take this course; NetIQ Identity Manager 4 contains a new architecture and many inclusions and enhancements not found in previous versions.

Course Outline

 1. Describe NetIQ Identity Manager 4.0
 2. Administer Identity Manager
 3. Understand Designer for Identity Manager
 4. Manage content with packages
 5. Identity Manager drivers
 6. Manage policies and filters
 7. Troubleshoot with DSTrace
 8. Introduce the user application
 9. Implement Identity Manager password synchronization
 10. Introduce the reporting module

Course Prerequisites

Before taking this course, you should have a basic understanding of directories and directory concepts.