K2210 Systemövervakning med Nagios – 2 dagar

Pris: 12.800 sek
Sammanfattning på svenska

OM

Nagios är ett övervakningssystem som delvis levereras under Open Source-licens. På den här kursen arbetar vi med boken Nagios: System and Network Monitoring av Wolfgang Barth som grund igenom hur man på IT-drift kan arbeta för att hantera och sköta de öppna delarna av Nagios, det vill säga de som finns tillgängliga inom ramen för Open Source. Kursen går också igenom vilka delar som är öppna och vad som finns tillgängligt proprietärt.

MÅL

Efter avslutad kurs har du lärt dig utföra samtliga vanliga arbetsuppgifter som en systamadministratör utför i arbetet att konfigurera och anpassa Nagios som övervakningssystem till sin IT-miljö. Bland annat har du lärt dig installera Nagios, och att planera för övervakning av din site med Nagios, hur du hanterar larm och responser samt använder loggar och hanterar rapportering.

 MÅLGRUPP

Systemadministratörer och IT-driftövervakare.

ABOUT

Nagios is a powerful monitoring system that enables organizations to identify and resolve IT infrastructure problems before they affect critical business processes.

Nagios monitors your entire IT infrastructure to ensure systems, applications, services, and business processes are functioning properly. In the event of a failure, Nagios can alert technical staff of the problem, allowing them to begin remediation processes before outages affect business processes, end-users, or customers. With Nagios you’ll never be left having to explain why a unseen infrastructure outage hurt your organization’s bottom line.

Monitoring

Alerting

Response

Reporting

Maintenance

Planning