K2031 Ubuntu Fortsättning – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

Mål

Hantera virtuella maskiner med Virtualbox
Hantera och få förståelse för nätverkskonfigurationen
Bygga och administrera nätverk
Använda de viktigaste nätverkskommandona
Felsöka nätverk

Hantera nätverkstjänster

  • Tcp­wrapper
  • Internet superserverdemonen inetd
  • Internet superserverdemonen xinetd
  • Installera och konfigurera ftp nätverkstjänst

Hantera ssh och telnet

Skriptprogrammering

  • bash
  • grep
  • sed
  • awk

Kompilera kärna och kärnmoduler

Automatiserad installation