K2030 Ubuntu Systemadministration Grundkurs – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

Mål

Mål för kursen ”Ubuntu Systemadministration Grundkurs” är att:

 • Lär känna olika varianter på ubuntu som Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu och Medibuntu.
 • Hantera GNOME och KDE skrivbordet och menyer
 • Hitta dokumentation och hjälp
 • Hantera processer och tjänster
 • Övervaka Linuxsystemet och hitta i loggarna
 • Förstå FHS
 • Partitionera
 • Skapa LVM och RAID
 • Hantera kommandotolken och kommandon
 • Behärska grunderna i editorn vi
 • Behärska Linux systemuppstart och runlevel-konceptet
 • Få förståelse för Linuxsystemets uppbyggnad
 • Användaradministration
 • Backup
 • Utskrift via CUPS