K2010 CentOS Grundkurs – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

Mål

Mål för kursen ”CentOS Grundkurs” är att:

  • Hantera GNOME skrivbordet och menyer
  • Hitta dokumentation och hjälp
  • Hantera processer och tjänster
  • Övervaka Linuxsystemet och hitta i loggarna
  • Förstå FHS
  • Hantera kommandotolken och kommandon
  • Behärska grunderna i editorn vi
  • Behärska Linux systemuppstart och runlevel-konceptet
  • Få förståelse för Linuxsystemets uppbyggnad