K1510 OTRS Ärendehantering för användare – 3 dagar

Pris: 18.200 sek

OM

OTRS är ett ärendehanteringssystem i Open Source, licensierat under Affero GPL 3. På kursen arbetar vi igenom ett typiskt scenario för ärendehantering och ärendebearbetning som övningsexempel. Särskild tonvikt läggs på rapportering och skapandet av egna rapporter. Om ni är flera i er organisation som skall gå kursen hjälper vi er gärna med att anpassa kursen till just er organisations specifika ärendeflöde.

MÅL

Du lär dig arbeta som användare i OTRS och hantera alla arbetsmoment som en helpdeskagent eller annan användare i systemet behöver utföra under ett ärendes livscykel genom OTRS.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som kommer att arbeta i rollerna Helpdeskagent för ärendehanteringssystemet OTRS. Du som skall utveckla systemet till ditt företags specifika behov kan med fördel gå den här kursen för att lära dig förstå hur en helpdeskagent använder det och vilka behov som finns hos helpdesk.

FÖRKUNSKAPER

Inga särskilda förkunskaper behövs.

Grundläggande kunskaper i Linux.

INNEHÅLL

Introduktion, översikt och historik

Genomgång av övningsexemplet

OTRS community

Översikt systemering

–          Vad begreppet ärendehantering innebär
–          Ärendehantering och verksamhetsnytta

Beskrivning av OTRS arbetsytor

Konfiguration och anpassningar

E-posthantering

Tidsstyrning i OTRS

Ägarskap av ärenden i OTRS

Hur ärendenas status fungerar i OTRS

Prioritering av ärenden

Kundanpassningar av fält

Statistikmodul

Rapportering

Kalender

Filhantering

Webmail och FAQ

Behörigheter