K1500 GNU GPL Eventum Ärendehantering – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

UTBILDNINGSMÅL

Du lär dig installera, konfigurera och sätta upp ärendehanteringssystemet Eventum. Vidare lär du dig grunderna i hur systemet fungerar så att du  kan anpassa fält eller e-postlösning utifrån din egen organisations behov.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som kommer att arbeta i rollerna Helpdeskagent eller användare av ärendehanteringssystemet Eventum. Kursen är också en bra grund i systemets funktion och användning i daglig drift för dig som kommer att arbeta med utveckling och anpassning av systemet till ditt företags specifika behov.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper i GNU GNOME Desktop.

INNEHÅLL

Introduktion, översikt och historik
Eventum community
Systemkrav
Installation
Översikt systemering
–          Vad begreppet ärendehantering innebär
–          Ärendehantering och verksamhetsnyttan
Registrera ett ärende i Eventum
Sök efter ett registrerat ärende i Eventum
Att hantera ärendets innehåll i Eventum
Att göra ändringar i ett ärende
Standardinställningarna och deras innebörd
Ärendets livscykel
Att hantera användare och användarrättigheter
Hur man kundanpassar fält och växlar
–          Categories
–          Priorities
–          Statuses
–          Issue Resolutions
E-posthantering
Säkerhet