Kursschema Systemutveckling hösten 2017

Här hittar du öppna kurser på våra ständiga kursorter och på distans
Karlstad (K), Stockholm (S), Distansundervisning (D).
Kontakta oss för bokning på info@kompetensnavet.org eller
telefon 070 – 582 59 00.
Kurserna hjälper dig komma igång med programmering och att använda riktigt kraftfulla verktyg i Open Source för versionshantering och revisionskontroll. Vill du behärska skalprogrammering har du kommit helt rätt, välj mellan sed&awk, bash eller Perl.

SHELL-PROGRAMMERING PROGRAMMERINGSSPRÅK DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K5010 Java Grundkurs   3 11 S 15 D
6 K
K5020 Java Threading   3 5 S
K5030 C-programmering Grund   4 2 S
K5040 C++ Grundkurs   3 8 S
K5050 Bash Shell programmering   3 13 K 8 D
K5060 Scriptprogrammering med sed&awk   3 20 K 15 D
K5070 Programmera i Perl   3 13 S
UTVECKLINGSVERKTYG GNU OPEN SOURCE
DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K5110 Debugga med GNU DDD    1 5 S
K5120 Grundläggande versionshantering med GNU CSSC    1 6 S
K5230 Versionshantering med GNU Subversion    2 11 K 21 D
K5240 Software Configuration Management med GNU RCS   2 21 S 23 K   4 D
K5250 Puppet 4 Fundamentals  3  18 S
IT-ARKITEKTUR DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K5712 Praktisk tillämpning av TOGAF som ramverk 3  5 S   18 K   1 D
TEST DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K5480 Agil testning 2  6 S 23 K 4 D
AGILA UTVECKLINGSMETODER DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K5900 Agil mjukvaruutveckling med Scrum 3  19 S    11 K 8 D
MOLNTJÄNSTUTVECKLING DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K5591 Molntjänstutveckling med Google Apps Engine 3  12 S 16 D
21 K
UTVECKLING AV MOBILA APPLIKATIONER DGR AUG-17 SEP-17 OKT-17 NOV-17 DEC-17
K5582 Applikationsutveckling på Android 3  5 S 15 K 5 D