K4223 ITIL Visible OPs – Praktikfall enligt ITIL Fas 3 – 2 dagar

Pris: 19.900 sek

UTBILDNINGSMÅL

Detta är en speciell, praktisk kurs i ITILs best practises, baserad på den kända boken The Visible OPS Handbook. Kursen innehåller gruppövningar med exempel ur verkligheten.

Om kursen beställs som en kundanpassad kurs kan exempel ur kundens verkliga IT-miljö användas.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som har varit med om att implementera ITIL på ditt företag och nu vill gå vidare med att jobba på djupet i ditt företags organisation med ändringshantering och DSL enligt ITILS ramverk.

FÖRKUNSKAPER

Kunskaper i ITIL. Praktisk erfarenhet av arbete på IT-avdelning som infört och arbetar efter ITIL.

Kursen består av fyra delsteg, Fas1 till Fas 4. Bäst är att genomföra kurserna i ordning, Fas 1 till och med Fas 4 men detta är inget krav. Beroende på den egna organisationens mognadsgrad i genomförandet av ITIL kan deltagaren fritt välja bland faserna och ha utbyte av varje fas.

INNEHÅLL

 • Introduktion Fas 3 – hur du skapar ett repeterbart bibliotek för releasebyggen
 • Hur du skapar ett Release Management Team
 • Hur du skapar en repeterbar process för realeasebyggen
 • Hur du skapar och underhåller ett Definite Software Library (DSL)
 • Hur du genererar processen för DSL Approval
 • Hur du placerar repeterbara byggen i DSL
 • Hur du skapar ett avtal för acceptansprocessen
 • Hur du tar steget från acceptans på driften till utrullning
 • Definiera en plan för hur patchar och releaser ska hanteras
 • Hur du ser till att skapa Closed Loop mellan drift och test
 • Tips inför Audit