K4221 ITIL Visible OPs – Praktikfall enligt ITIL Fas 1 – 2 dagar

Pris: 19.900 sek

OM

Kursen är första fristående delen i en svit om fyra delar som riktar sig till dig som har varit med om att implementera ITIL på ditt företag och nu vill gå vidare med att jobba på djupet i ditt företags organisation med ändringshantering och DSL enligt ITILS ramverk. Detta är en praktisk kurs i ITILs best practises, baserad på den kända boken The Visible OPS Handbook. Kursen innehåller gruppövningar med exempel ur verkligheten. Om kursen beställs som en kundanpassad kurs kan exempel ur er organisations verkliga IT-miljö användas.

MÅL

Efter avslutad kurs har du med hjälp av praktikfall fördjupat dig i och lärt dig hur din organisation kan vidareutveckla er användning av ITIL när det gäller området ändringshantering och vilka åtgärder ni kan vidta för att ytterligare höja kvaliteten och jobba mot ökad mognadsgrad på er ändringshantering.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som har varit med om att implementera ITIL på ditt företag och nu vill gå vidare med att jobba på djupet i ditt företags organisation med ändringshantering och DSL enligt ITILS ramverk.

FÖRKUNSKAPER

Kunskaper i ITIL. Praktisk erfarenhet av arbete på IT-avdelning som infört och arbetar efter ITIL.

Kursen består av fyra delsteg, Fas1 till Fas 4. Bäst är att genomföra kurserna i ordning, Fas 1 till och med Fas 4 men detta är inget krav. Beroende på den egna organisationens mognadsgrad i genomförandet av ITIL kan deltagaren fritt välja bland faserna och ha utbyte av varje fas.

INNEHÅLL

  • Introduktion till Fas 1 – ”Stabilisera patienten”
  • Ändringshantering, översikt
  • Skapa teamet som ska sköta företagets ändringshantering
  • Skapa ett system för att kunna hålla reda på och spåra ändringsbegäran
  • Hantera gammalt arv
  • Hantera nya utmaningar
  • Best practises – bra att tänka på i samband med ändringshantering i din organisation
  • Ändringshantering – vad omfattar området
  • Vanligaste orsakerna till att ändringshantering misslyckas
  • Tips inför Audit