K2460 Designing a Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure and Services – 5 days

Pris: 35.000 sek

UTBILDNINGSMÅL

Design av infrastrukturen för Active Directory i Windows Server 2008.
Forests och domäner.
Siter, replikering och administrativa strukturer.
Group Policies och Public Keys.
Hur man designar sitt system för High Availability, katastrofhantering och migreringar.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som är en van AD-administratör och som vill fördjupa dina kunskaper inom design av Active Directory Domain Services.

FÖRKUNSKAPER

Erfaren Windows systemadministratör.

INNEHÅLL

 • Module 1: Designing an Active Directory Forest Infrastructure in Windows Server 2008
 • Module 2: Designing an Active Directory Domain Infrastructure in Windows Server 2008
 • Module 3: Designing Active Directory Sites and Replication in Windows Server 2008
 • Module 4: Designing Active Directory Domain Administrative Structures
 • Module 5: Designing Active Directory Group Policy
 • Module 6: Designing AD DS Security in Windows Server 2008
 • Module 7: Designing Active Directory High Availability in Windows Server 2008
 • Module 8: Designing Active Directory Disaster Recovery in Windows Server 2008
 • Module 9: Designing Public Key Infrastructure in Windows Server 2008
 • Module 10: Designing an AD RMS Infrastructure in Windows Server 2008
 • Module 11: Designing an Active Directory Federation Services Implementation in Windows Server 2008
 • Module 12: Designing an AD LDS Implementation
 • Module 13: Designing Active Directory Migrations in Windows Server 2008