K2440 Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure – 5 days

Pris: 35.000 sek

UTBILDNINGSMÅL

Konfiguration och felsökning i Windows Server 2008 nätverksinfrastruktur.
Implementera och konfigurera säker nätverksåtkomst.
Implementera feltoleranta lagringslösningar i Windows Server 2008.
Grundläggande förståelse för de vanligaste nätverksteknologierna i Windows Server 2008.
Att säkra servrar och upprätthålla kontroll över uppdateringshanteringen i Windows Server 2008.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som är en van AD-administratör och som vill fördjupa dina kunskaper i nätverkshantering och felsökning.
Kursen är också lämplig för dig som ska arbeta med SAN-lösningar i Windows Server 2008-miljö och för dig som vill lära dig felsöka effektivt i en servermiljö baserad på Windows Server 2008.

FÖRKUNSKAPER

Erfaren Windows systemadministratör.

INNEHÅLL

 • Module 1: Installing and Configuring Servers
 • Module 2: Configuring and Troubleshooting DNS
 • Module 3: Configuring and Managing WINS
 • Module 4: Configuring and Troubleshooting DHCP
 • Module 5: Configuring and Troubleshooting IPv6 TCP/IP
 • Module 6: Configuring and Troubleshooting Routing and Remote Access
 • Module 7: Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role Service
 • Module 8: Configuring Network Access Protection
 • Module 9: Configuring IPsec
 • Module 10: Monitoring and Troubleshooting IPsec
 • Module 11: Configuring and Managing Distributed File System
 • Module 12: Configuring and Managing Storage Technologies
 • Module 13: Configuring Availability of Network Resources and Content
 • Module 14: Configuring Server Security Compliance