K2111 Access Fortsättningskurs 2010 – 3 dagar


Pris: 14.200 sek

UTBILDNINGSMÅL

Att kunna skapa avancerade formulär och egna tillämpningar med hjälp av makron. Att på egen hand kunna utveckla avancerade databassystem.

MÅLGRUPP

Du som behöver kunskaper i professionell databasutveckling i Access.

FÖRKUNSKAPER

Kunskaper motsvarande vår kurs Access Grundkurs och dessutom en tids praktisk erfarenhet av programmet.

INNEHÅLL Access – Fortsättningskurs

Repetition

 • tabeller
 • frågor
 • filter
 • formulär
 • rapporter

Databasdesign

 • databasen, en modell av verkligheten
 • definiera krav
 • datamodellering
 • normalisering
 • referensintegritet
 • skriva ut relationer
 • skydda databas med lösenord

Avancerade frågor

 • parameterfrågor
 • redigeringsfrågor
 • korsfrågor

Importera, exportera och länka data

 • importera data
 • exportera data
 • länkade tabeller

Makron

 • skapa makro
 • redigera makro
 • köra makro
 • makrogrupp

Avancerad formulärhantering

 • avsnitt i formulär
 • beräknade kontroller
 • flikar
 • list och kombinationsrutor
 • kryssrutor och alternativknappar

Access och Internet

 • skapa hyperlänkar
 • spara som HTML

Accesstillämpningar

 • menyformulär
 • startdialogrutan
 • skapa MDE-fil
 • komprimera och reparera en databas