K2113 Microsoft Access Grundkurs 2010 – 3 dagar

Pris: 12.200 sek

OM

Microsoft Access är en klientbaserad databashanterare som implementerar en relationsdatabas och gör det möjligt att skapa en databas direkt på din desktop-klient. För kursen gäller att vi kan ge kundanpassade kurser i begärd version, på våra öppna kurser gäller att vi ger kursen i den senaste officiella versionen som finns tillgänglig på marknaden.

MÅL

Att förstå vad en relationsdatabas är och hur tabeller, frågor, formulär och rapporter skapas. Att kunna skapa, hantera och underhålla en relationsdatabas i Microsoft Access.

MÅLGRUPP

Du som behöver lagra data och kunna skapa rapporter från databaser på din desktop.

FÖRKUNSKAPER

Kunskaper motsvarande våra grundkurser i Windows.

INNEHÅLL Access – Grundkurs

Introduktion

 • vad är en databas
 • starta programmet
 • öppna databas
 • programfönstret
 • ge kommandon
 • hjälpfunktionen
 • navigeringsfönstret
 • nytt gränssnitt i programmet
 • avsluta programmet

Tabeller

 • skapa en tabell
 • definiera fält
 • definiera primärnyckel
 • skapa index
 • redigera data
 • ändra tabelldesign
 • ändra utformning av datablad
 • spara databasen
 • importera tabell från Excel
 • kopiera, spara och exportera tabell

Indatakontroller och relationer

 • fältegenskaper
 • relaterade tabeller
 • uppslagsguiden

Filter och urvalsfrågor

 • skapa filter
 • skapa urvalsfrågor
 • urvalsvillkor
 • sortera poster
 • relationer
 • referensintegritet

Beräkningar och parameterfrågor

 • beräkningar i frågor
 • parameterfrågor

Formulär

 • skapa formulär
 • snabbformulär
 • formulär med underformulär
 • länkade formulär
 • redigera formulär

Rapporter

 • skapa rapport
 • beräkningar i rapporter
 • förhandsgranska
 • publicera på webben