K1310 Webbredigering med GNU Bluefish Grundkurs – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

UTBILDNINGSMÅL

Du lär dig använda webbredigeringsverktyget Bluefish, ett av marknadens populäraste Open Source verktyg för webbredigering.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som behöver grunderna i att hantera Bluefish.

FÖRKUNSKAPER

Grundkunskaper i GNU KDE desktop.

INNEHÅLL

Introduktion – översikt och möjlighet att bekanta dig med miljön i KDE Desktop.

Hur du installerar och konfigurerar Bluefish

Hur du hanterar Bluefish användargränssnitt

Att arbeta med filer och foldrar

 • Skapa filer
 • Hantera bibliotek
 • Filhantering
 • Hur man editerar filer, kommandon

Att navigera i och att hantera dokument i Bluefish

 • Navigering i dokument
 • Projekt
 • Bokmärken
 • Sök och ersätt

Genomgång av hur du anpassar Bluefish inställningar efter dina behov

 • Indentering
 • Stavningskontroll
 • Kundanpassa menyer
 • Externa filer