K1610 Projektplanering med GNOME Planner – GNU Open Source – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

OM

Planner är ett projektledningsverktyg som stöder Gantt-scheman, resursallokering och kan integreras med andra GNOME-applikationer.

MÅL

Du lär dig använda projektplaneringsgverktyget GNOME Planner för att styra ditt projekt. Du följer en process för att skapa och optimera din projektplan och lär dig använda kalendrar för att styra projektets schema. Genom att följa upp mot projektets utveckling med hjälp av verktyget lär du dig uppdatera i planeringen och att ha kontroll på avvikelser från målbilden. Vidare får du kunskaper i hur du felsöker resursallokeringskonflikter och löser upp dem genom att tilldela resurser. Efter genomgången kurs kan du också hantera rapportering med verktyget och dela projektdata med andra.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig styra ett projekt med projektplaneringsgverktyget i Open Source GNOME Planner.

FÖRKUNSKAPER

Grundkunskaper i Linux GNOME desktop. Det är bra om du också har kunskap i de vanligaste termerna inom området projektstyrning.

INNEHÅLL

GNU GNOME Planner – introduktion och översikt

 • Översikt över termer och standarder inom projektledning
 • Hur du navigerar i användargränssnittet

Skapa ny projektplan

 • Initiera ett projekt
 • Planera grunderna
 • Bygg projektplanen steg för steg
 • Optimera din projektplan

Styr din projektplan

 • Skapa och hantera kalendrar
 • Använda kalendrar i det dagliga projektarbetet
 • Dela projektkalendrar

Hur du håller projektplaneringens ramar

 • Följ projektets gång framåt
 • Följ aktiviteternas progress fortlöpande
 • Felsök tidsplaneringen och schemat

Hantera projektresurser och uppgifter

 • Skapa och tilldela resurser
 • Hantera resurser

Analysera projektdata och förbereda rapporter

 • Skapa kommunikationsplan
 • Skapa rapporter