K1600 Microsoft Project – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

OM

MS Project är ett projektplaneringsverktyg. Vi kan alltid ge kundanpassade kurser i begärd version, på våra öppna kurser gäller att vi ger kursen i den senaste officiella versionen som finns tillgänglig på marknaden.

MÅL

Du lär dig använda projektplaneringsgverktyget Microsoft Project för att styra ditt projekt. Du följer en process för att skapa och optimera din projektplan och lär dig använda kalendrar för att styra projektets schema. Genom att följa upp mot projektets utveckling med hjälp av verktyget lär du dig uppdatera i planeringen och att ha kontroll på avvikelser från målbilden. Vidare får du kunskaper i hur du felsöker resursallokeringskonflikter och löser upp dem genom att tilldela resurser. Efter genomgången kurs kan du också hantera rapportering med verktyget och dela projektdata med andra.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig styra ett projekt med projektplaneringsgverktyget Microsoft Project.

FÖRKUNSKAPER

Grundkunskaper i Windows desktop. Det är bra om du också har kunskap i de vanligaste termerna inom området projektstyrning.

INNEHÅLL

Microsoft Project – introduktion

 

 • Vad är nytt i senaste versionen?
 • Översikt över termer och standarder inom projektledning
 • Hur du navigerar i menyfliksområdet och användargränssnittet
 • Hur du anpassar menyfliksområdet och användargränssnittet
 • Vilka samarbetsmöjligheter finns med andra verktygslådor

Skapa ny projektplan

 • Initiera ett projekt
 • Planera grunderna
 • Bygg projektplanen steg för steg
 • Optimera din projektplan

Styr din projektplan

 • Skapa och hantera kalendrar
 • Använda kalendrar i det dagliga projektarbetet
 • Dela projektkalendrar

Hur du håller projektplaneringens ramar

 • Följ projektets gång framåt
 • Följ aktiviteternas progress fortlöpande
 • Felsök tidsplaneringen och schemat

Hantera projektresurser och uppgifter

 • Skapa och tilldela resurser
 • Hantera resurser

Analysera projektdata och förbereda rapporter

 • Skapa kommunikationsplan
 • Skapa rapporter
 • Interagera med andra verktyg