K1300 Webbredigering med Adobe Dreamweaver Grundkurs – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

OM

Adobe Dreamweaver är ett redigeringsprogram för webbsidor som kan presentera sidor i både formatet WYSIWYG och kodformat. Vi kan alltid ge kundanpassade kurser i begärd version, på våra öppna kurser gäller att vi ger kursen i den senaste officiella versionen som finns tillgänglig på marknaden.

MÅL

Du lär dig använda redigeringsverktyget Adobe Dreamweaver för att skapa snygga hemsidor.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som behöver grunderna i att hantera Dreamweaver.

FÖRKUNSKAPER

Grundkunskaper i hantering av Windows Desktop.

INNEHÅLL

Vad är nytt i senaste versionen?

Hur du hanterar arbetsytan i Dreamweaver

 • Filhantering i Dreamweaver
 • Hur du skapar, sparar undan och raderar sidor i Dreamweaver
 • Hur du infogar text och grafik i Dreamweaver
 • Hur du hanterar bilder som bakgrund i Dreamweaver
 • Skapa länkar och bokmärken i Dreamweaver
 • Tabeller
 • Ramar
 • Formulär
 • Grunderna i Templates för Dreamweaver
 • Hur du skapar formatmallar, en introduktion till CSS för Dreamweaver
 • Vad du bör tänka på för att skapa en lämplig struktur på webbplats med Dreamweaver som verktyg
 • Hur du publicerar sidorna du skapat med Dreamweaver på en webbserver via FTP