K1420 Evolution e-postlösning – Grundkurs för användare – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

UTBILDNINGSMÅL

Du lär dig att effektivisera din meddelandehantering med de möjligheter som finns i Evolution.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som behöver effektivisera din informationshantering med hjälp av Evolution och lära dig grunderna i programmet.

FÖRKUNSKAPER

Grundkunskaper i GNOME eller Novell SuSE Linux Desktop och viss erfarenhet av e-posthantering.

INNEHÅLL

Kom igång med Evolution

 • Hur man startar Evolution
 • Översikt
 • Backup och Restore
 • Kommandoraden

Att sända och ta emot e-post

 • Att läsa e-post
 • Att skapa nytt e-postmeddelande
 • Mallar
 • Att skicka inbjudan via e-post
 • IMAP Subscriptions Manager
 • Kryptering

Hur du organiserar din e-post i Evolution

 • Hur du importerar din gamla e-post
 • Sortera meddelandelistan
 • Organisera med hjälp av foldrar
 • Sök meddelanden
 • Skapa regler för automatisk organisering av inkomna e-postmeddelanden
 • Använd foldrar för sökning
 • Stoppa skräppost

Hur du hanterar kontakter i Evolution – Adressboken

 • Kontakter och visitkort
 • Hur du söker efter kontakter
 • Hur du organiserar dina kontakter i Evolution
 • LDAP – delade adressböcker via nätverket
 • Send me a card – ett sätt att snabbt lägga till visitkort

Kalenderfunktionen i Evolution

 • Olika sätt att använda din kalender
 • Organisera din tid med hjälp av Evolutions kalenderfunktion
 • Hur du söker i din kalender
 • Skriv ut från kalendern
 • Hur du raderar gamla tidsbokningar och möten
 • Hur du delegerar möten
 • Multipla kalendrar och webb-kalendrar
 • Task List
 • Memon
 • Hur du konfigurerar tidszoner

Hur du kopplar upp dig mot en Exchange Server

 • Evolution Exchange – funktionalitet
 • Lägg till ditt Exchange-konto i Evolution
 • Etablera åtkomst till Exchange-servern
 • Inställningar som bara är tillgängliga i Evolution Exchange
 • Hur du bokar möten med Free/Busy
 • Evolution MAPI Features

Hur du kopplar upp dig mot Novell Groupwise

 • Novell Groupwise funktionalitet
 • Novell Groupwise och Evolution – skillnader och likheter i terminologin
 • Hur du lägger till ditt Novell Groupwise-konto
 • Kom-ihåg-funktionen
 • Hur du bokar möten med Free/Busy
 • Hur du skickar vidare en mötesbegäran från Novell Groupwise
 • Hur du hanterar Sent Items
 • Hur du ger åtkomsträttigheter för andra till din e-post eller kalender
 • Hantera skräppost

Avancerade inställningar

 • Hur du arbetar med e-postkonton
 • Autocompletion
 • IMAP Mail Headers
 • Preferenser för e-post
 • Prefrencer för Composer
 • Inställningar för kalender och Tasks
 • Nätverkspreferenser
 • Certifikat
 • Avancerad administration av kontakter
 • Loggar för felsökning

Synkronisering av handhållna enheter

Migrering från lokala Outlook e-postfoldrar  till Evolution