K1430 Scalix e-postlösning – 3 dagar

Pris: 18.200 sek

UTBILDNINGSMÅL

Du lär dig installera, konfigurera och administrera en Scalix-miljö. Vidare lär du dig hantera kommandoraden och får grundläggande kunskaper i hur Scalix är uppbyggt.

Du lär dig också bygga samman Scalix med olika backend-system (Active Directory, openLDAP) och att administrera ett Scalix system som arbetar med olika typer av klienter (Outlook, Webmail, Thunderbird).

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som är eller kommer att vara systemadministratör för Scalix.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper UNIX eller Linux.
Grundläggande kunskaper i Active Directory och OpenLDAP.
Grundläggande kunskaper i hur man hanterar Outlook, Webmail, Thunderbird.

INNEHÅLL

 • Scalix Architectural Overview
 • Scalix Concepts
 • Scalix 11 Installation
 • Scalix Installation
 • Scalix Management Services
 • E-Mail Clients
 • Scalix 11 Connect
 • Outlook Troubleshooting
 • Scalix Public Folders
 • Scalix Public Distribution Lists
 • Scalix Web Access
 • Command Line Administration
 • Scalix Search and Index Service
 • Recovery Folder
 • Internet Connectivity
 • Scalix Routing Internal Scalix Operations and Troubleshooting
 • Monitoring and Maintenance
 • Integrated Anti-Virus
 • Scalix Authentication
 • LDAP Authentication
 • External Directory Synchronization with omldapsync
 • Scalix Directory Synchronization
 • Enterprise Deployment and Migration