K5240 Software Configuration Management med GNU RCS – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

UTBILDNINGSMÅL

Du lär dig installera RCS och sätta upp systemet samt får en bred överblick i best practises.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig hur du bäst drar nytta av verktyget GNU RCS, ett Open Source Software Configuration Management system.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper i tex C-programmering och i kommandogeneratorn make.

INNEHÅLL

Grunderna i Source Control

 • Varför ska man använda Source Control
 • Begrepp och konventioner
 • Hur du hanterar Source Control med Archive

Grunderna i RCS

Identification Markers

 • The Complete List
 • The Change Log
 • The rcsit comannd
 • Hur man omformatterar Identification Markers

Branches

 • Varianter och Revisioner
 • Numrering av Branch Versions
 • Att skapa Branch Versions
 • Att hämta Branch Versions
 • Att sätta en default Branch
 • När är det lämpligt att använda en Branch

Symbolic Names and States

 • States
 • Symbolic names

Utilities

 • Hur man tittar på skillnader
 • Hur man gör en merge
 • Radering av gamla versioner
 • Kommandot rcsclean
 • Kommandot rcsfreeze
 • Kommandot rlog
 • Tips och tricks för att jobba runt hinder

Hur RCS fungerar tillsammans med make

 • Utmaningar
 • Lösningar

Hur du bäst arbetar med RCS i en projektgrupp

 • Hur du får alla att använda samma RCS filer
 • Hur du får alla att använda samma working files
 • Hur du hanterar komplexa systembehov

Hur du säkrar upp dina RCS-filer

 • ACLer (Access Control Lists)
 • Hur man använder UNIX file protection
 • Hur man använder Set-uid-biten
 • Hur man bygger grupper för att begränsa filåtkomst

Andra system baserade på RCS

 • SPMS
 • CVS
 • Distribuerad RCS