K5070 Programmera i Perl – 3 dagar

Pris: 18.200 sek

UTBILDNINGSMÅL

Du lär dig behärska grunderna i programmering med Perl

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig programmera med det kraftfulla programspråket Perl.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper i tex C-programmering.

INNEHÅLL

Introduktion

Programstruktur

 • Satser
 • Uttryck
 • Villkor
 • Loopar
 • Subrutiner
 • Scope
 • Packages
 • Moduler

Datatyper

 • Strängoperationer
 • Listoperationer
 • Konverteringar
 • Skalärer
 • Listor
 • Hashar

Operatorer och funktioner

 • Strängar
 • Aritmetik
 • Jämförelser
 • Reguljära uttryck

Subrutiner

 • Anrop
 • Parametrar
 • Returvärden
 • Filhandtag
 • Filer

Databasintegrering

 • DBI
 • Hur du kopplar upp dig mot databas
 • Hur du exekverar SQL-kod
 • Hur du hämtar resultat

Processhantering

 • Fork, exec, system
 • Pipeopen
 • Wait
 • Returstatus
 • Signalhantering

Objektorientering

 • Bless
 • Objekt
 • Klasser
 • Metodanrop
 • Konstruerare
 • Destroy