K5040 Objektorienterad programutveckling med C++ Grundkurs – 3 dagar

Pris: 28.200 sek UTBILDNINGSMÅL

Du lär dig behärska objektorienterad programutveckling med C++

I kursen används den här avbildade boken som kursbok.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig objektorienterad programmering från grunden med C++ som programmeringsspråk

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper i något icke-objektorienterat programmeringsspråk, tex C-programmering.

INNEHÅLL

Introduktion till objektorientering
Den objekt-orienterade modellen
C++- en översikt och bakgrund

 

Grundläggande C++

 • Ett första program
 • Kommentarer
 • Variabler och typer
 • Programflödeskontroll
 • Funktioner
 • Uttryck och operatorer
 • Härledda typer
 • Preprocessorn
 • Standardfunktioner
 • Programstruktur

Klasser

 • Operator-överlagring och streams
 • Arv och dynamisk bindning
 • Typparametrisering och undantagshantering