K4010 Kurs i IT-projektledning med verklighetsbaserade praktiska övningar – 4 dagar

Pris: 28.400 sek

OM

Kursen beskriver hur man leder ett IT-projekt från start till mål.
Kursen innehåller ett praktiskt övningsexempel,
teori varvas med praktik i form av gruppövningar.
Kursen kan även kundanpassas på så sätt att ett projekt ur er organisations verklighet används i övningsexempletoch att kursens fyra dagar sprids ut över en kalenderperiod.

MÅL

Du lär dig leda ett IT-projekt från start till mål genom ett verklighetsbaserat övningsexempel.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som leder eller vill lära dig leda IT-projekt hos kund
eller företagsinternt. Du fär lära dig hela kedjan från projektstart, att hantera budget och planera resurser till att hantera risk.
Kursen fokuserar också i början på dig själv i rollen som projektledare och vad du vill uppnå med ditt deltagande. Efter avslutad kurs får du möjlighet att återkomma efter en tid i rollen som projketledare på din arbetsplats för en personlig uppföljning. Under perioden från genomgången kurs till avstämning finns möjlighet till stöd genom lunchmöten med våra erfarna lärare.

FÖRKUNSKAPER

Den här kursen börjar från grunden.

INNEHÅLL

Introduktion

Gruppövning där kursdeltagarna lär känna varann
Projektledarens roll och ansvar
Gruppövning där kursdeltagarna får diskutera utmaningar i sina egna roller
Deltagarna sätter upp individuella mål för sin utveckling i rollen som projektledare

Grunderna i projektledning

Projektstart

  • Hantering av projektets scope
  • Gruppövning: genomgång av kontraktet i övningsexemplet

Projektorganisation

  • Vilka förväntningar finns från ledning/projektmedlemmar
  • Ta fram en kompetensmatris för projektet

Hantera underleverantörer
Hantera kontrakt
Partneranalys
Gruppövning – Hur hanterar man tredje part på ett framgångsrikt sätt
Gruppövning – Riskhantering

Uppstart Grupparbete Projektexempel
Projektplanering
Projektets uppdelning
Gruppövning – Bryt ner projektet i moduler

Beräkna resursåtgång
Gruppövning – Beroenden mellan arbetsuppgifter i projektet

Vad man bör beakta då man sätter upp en projektplan
Gruppövning – Gör en projektplan för övningsexemplet

Projektstyrning och monitorering av projektet
Projektmöten
Monitorering och kontroll av risk
Ändringshantering
Gruppövning – Att hantera en ändringsbegäran från kund

Kommunikationshantering i projektet
Gruppövning – Ta fram en kommunikationsplan

Hur man sätter ihop och bygger en projektgrupp
Hur man fattar beslut
Problemlösning
Gruppövning – Driva ett miniprojekt

Projektavslut