K5010 Java Grundkurs – 3 dagar

Pris: 28.200 sek

Om

Java är ett programmeringsspråk.

MÅL

Du lär dig behärska grunderna i programmering med Java
Kursen startar från grunden med en introduktion till programmering, algoritmer och hur man hanterar ett Javaprogram  från struktur till kompilering och exekvering samt hur man dokumenterar koden.

MÅLGRUPP

Utvecklare som vill lära sig grunderna i Java.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande förståelse för objektorienterad programmering är en fördel men inte ett måste.

INNEHÅLL

I kursen används den här i kursbeskrivningen avbildade boken som kursbok.

 • Introduktion till Java
 • Standardutmatning
 • Datalagring
 • Standardinmatning
 • Operationer och primitiva värden
 • Logik
 • Vektorer
 • Metoder
 • Ett klassbibliotek
 • Objekt
 • Undantag
 • Inmatning och utmatning
 • Att skriva nya objekttyper