K5230 Versionshantering med GNU Subversion – 2 dagar

Pris: 12.800 sek

OM

GNU Subversion är en programvara för versionshantering som levereras i Open Source. Den här kursen lär dig använda alla väsentliga funktioner i programmet så att du kan arbeta professionellt och effektivt med versionshantering i verktyget.

MÅL

Du lär dig använda programvaran GNU Subversion för att sköta versionshantering.

MÅLGRUPP

Systemadministratörer i UNIX och Linux-miljö.
Utvecklare som vill effektivisera sitt utvecklingsarbete i UNIX och Linux-miljö.
Testtekniker som vill effektivisera sitt testarbete i UNIX och Linux-miljö.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper systemadministration av Linux eller UNIX.
Grundläggande kunskaper i C-programmering.

INNEHÅLL

Introduktion till GNU Subversion

 • Historik
 • Grundläggande begrepp
 • Best practises – hur du sätter upp Subversion till ett nyttigt verktyg i din organisation
 • Att ladda ner GNU Subversion
 • Hitta dokumentation
 • Att installera GNU Subversion
 • Konfigurera Subversion
 • Branching och Merging
 • Administration av repositoryt
 • Konfiguration av servern – svnserve
 • Hur du anpassar Subversion
 • Subversion Embedded
 • WebDAV och Subversion
  – Hur Subversion använder WebDAV
  – Interoperabilitet