K2310 Hardening Linux – 3 dagar

 Pris: 18.200 sek

OM

Härdning av ett operativsystem innebär att man säkrar systemet för intrång genom att identifiera och säkerhetshantera de applikationer och protokoll som används i miljön. Proaktiv säkring genom analys, design, kontroll och rapportering.

MÅL

Du lär dig behärska grunderna i hur man praktiskt härdar Linux och några av de vanligaste applikationerna som snurrar på Linux som t.ex e-post, IMAP/POP, FTP och DNS.

MÅLGRUPP

Systemadministratörer i UNIX och Linux-miljö som vill lära sig härda nyinstallerade eller redan existerande Linux servers.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper i Linux motsvarande någon av våra Linux Fortsättningskurser eller praktisk erfarenhet av daglig drift i en Linux-miljö.
Grundläggande kunskaper i nätverksadministration såsom IP-adressering, subnät och hur man hanterar nätverksresurser i en Linux-miljö.

INNEHÅLL

 • Hardening – Basic know-how
 • Firewalling Your Hosts
 • Securing Connections and Remote Administration
 • Securing Files and File Systems
 • Understanding Logging and Log Monitoring
 • Using Tools for Security Testing
 • Securing Your Mail Server
 • Authenticating and Securing Your Mail
 • Hardening Remote Access to E-mail
 • Securing an FTP Server
 • Hardening DNS and BIND