K2130 Grundkurs MySQL – 3 dagar

Pris: 18.200 sek

UTBILDNINGSMÅL

Installera och konfigurera MySQL server
Administrera MySQL server
Genomgång av C-API
Begrepp inom relationsdatabas
MySQLs arkitektur och uppbyggnad
Programmering av relationsdatabas med bland annat
reserverade ord, funktioner och satsbyggnad för MySQL

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som är en van systemadministratör och som vill lära dig
grunderna i MySQL, hur du hanterar C-API för att kommunicera med MySQL och
grunderna i att administrera MySQL server.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper i C-programmering.
Grundläggande kunskaper i Linux.

INNEHÅLL

 • Kort historik
 • Grundläggande begrepp och terminologi i databasteori
 • Struktur
 • Frågespråk – Query Language
 • MySQL arkitektur
 • Introduktion till MySQL
 • Grundläggande krav på miljön
 • Installation
 • Att etablera connections mot MySQL
 • Exekvera SQL statements
 • Att skapa en databas
 • Att skapa en tabell
 • Att lägga till nya rader
 • Att hämta data
 • Att uppdatera och ta bort rader
 • Att hantera data med SQL
  • Syntax och namnregler
  • Case Sensitivity
  • Teckentabeller
  • Hantering av databaser
  • Hantering av tabeller
  • Hantering av metadata
  • Join
  • Subqueries
  • Union
  • Foreign Keys
  • FULLTEXT
 • Datatyper i MySQL
 • Programmering i MySQL
 • Grunder
 • C API
 • Administrera en MySQL databas
 • Komponenter i MySQL
 • Säkerhet och åtkomstkontroll
 • Serverinstallation
 • Användaradministration
 • Loggar
 • Backup
 • Recovery
 • Replikering
 • Anpassningar