K5030 Grundkurs i C-programmering – 4 dagar

Pris: 28.400 sek

UTBILDNINGSMÅL

Du lär dig programmeringsspråket C från grunden.
I kursen ingår träning i problemanalys, implementering och dokumentation av C-program.
Kursen lär dig arbeta med strukturerad programmering

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig grunderna i C-programmering.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper i UNIX eller Linux-miljö.
Grundläggande förståelse för hur ett prograammeringsspråk är uppbyggt.

INNEHÅLL

Introduktion

 • Historik och föregångare
 • Standardisering

Att skriva och starta ditt första C-program

 • Ditt första program
 • Hur du använder variabler
 • Hur du använder repetition i ditt program
 • Hur man programmerar alternativa vägar
 • Egna funktioner
 • Läsning och skrivning av texter
 • Funktionerna getchar och putchar

C från grunden

 • Teckenuppsättningar
 • Identifierare och nyckelord
 • Objekt och variabeldeklarationer
 • Heltalstyper
 • Flyttalstyper
 • Aritmetiska typomvandlingar
 • Uppräkningstyper
 • Typen void
 • Utskrift med funktionen printf
 • Inläsning med funktionen scanf

Uttryck och operatorer

 • Aritmetiska uttryck
 • Öknings- och minskningsoperatorer
 • Jämförelseoperatorer
 • Logiska operatorer
 • Villkorsoperatorn
 • Bit-operatorer
 • Tilldelningsoperatorer
 • sizeof-operatorn
 • Operatorprioriteter

Satser

 • Uttryckssatser
 • Sammansatta satser
 • if-satsen
 • switch-satsen
 • while-satsen
 • do-satsen
 • for-satsen
 • Nästlade repetitionssatser
 • Hoppsatser

Funktioner och programstruktur

 • Funktionsdefinitioner
 • Funktionsdeklarationer
 • Funktionsanrop
 • Deklarationsområde och synlighet
 • Lagringsklasser
 • Modulär programutveckling

Pekare och fält

 • Pekare och adresser
 • Fält och pekarvärden
 • Aritmetik på pekarvärden
 • Pekarstegring istället för indexering
 • Pekarvärden som parametrar
 • Initiering av fält
 • Teckenfält och textsträngar
 • Flerdimensionella fält
 • Fält av pekare samt pekare till pekare
 • Pekare till dynamiskt minne
 • Pekare till funktioner

Ytterligare typer

 • Poster(struct)
 • Länkade datastrukturer
 • Bitfält
 • Variabla typer(union)
 • Typdeklarationer (typedef)

Preprocessorn

 • Makron
 • Makron med parametrar
 • Filinkludering
 • Villkorlig kompilering
 • Direktiv
 • Fördefinierade makron

Standardfunktioner och standardbibliotek

 • Inkluderingsfiler
 • Gemensamma definitioner
 • Teckentyper
 • Lokala konventioner
 • Matematiska funktioner
 • Standard in- och utmatning
 • Generella funktioner
 • Stränghantering
 • Datum och tid
 • Icke-lokala hopp
 • Mjukvaruavbrott
 • Variabelt parameterantal